chất làm mất màu dung dịch brom

Brom là 1 nhập số không nhiều dung dịch demo chung nhận thấy và phân biệt những hợp ý hóa chất cùng nhau. Vậy hóa học nào là làm mất đi color hỗn hợp Brome? Chất nào là ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom. Giúp căn vặn đáp chất hóa học tiếp tục vấn đáp thắc mắc này cho những em nha.

Những chất làm mất màu dung dịch brom

Những hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom? Có nhiều hóa học cơ học và vô sinh rất có thể làm mất đi color hỗn hợp Brom, rõ ràng bao gồm những hóa học sau:

Bạn đang xem: chất làm mất màu dung dịch brom

Chất làm mất đi color hỗn hợp brom

Các hợp ý hóa học cơ học làm mất đi color hỗn hợp Brom

Các hợp ý hóa học cơ học Anken, phenol, enol, group acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi color hỗn hợp brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xẩy ra với anken nhưng mà rõ ràng là etilen. 

Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản xạ, hỗn hợp Brom fake kể từ color cam sang trọng white color.

2. Phenol: Phenol làm mất đi color hỗn hợp Brom. Khi mang lại hỗn hợp Phenol vào trong bình chứa chấp Brom, hỗn hợp ban sơ red color nâu fake sang trọng white color đục.

Phản ứng thân mật Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol nhập cuộc phản xạ thế Brom muốn tạo rời khỏi hợp ý hóa học brom hóa, nước brom bị thất lạc color và tạo ra kết tủa White.

3. Anilin: Hợp hóa học cơ học anilin cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra thân mật anilin và Brom là hỗn hợp ban sơ red color nâu fake sang trọng white color đục, với kết tủa White và với khí gold color nâu cất cánh rời khỏi.

Phương trình thân mật Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen thuộc tính với nước brom tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hỗn hợp ban sơ color cam fake sang trọng white color đục và với kết tủa gold color nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất đi color hỗn hợp brom tiếp theo sau là Ethylbenzene. Khi mang lại hợp ý hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa chấp nước brom thì hỗn hợp tiếp tục fake sang trọng white color đục và với kết tủa gold color nâu mặt dưới bình.

Phương trình phản xạ thân mật Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự động như toluen thì hợp ý hóa học cơ học Stiren cũng làm mất đi color hỗn hợp brom, hiện tượng kỳ lạ phản xạ là hỗn hợp fake sang trọng white color đục và với kết tủa gold color nâu.

Phương trình phản xạ thân mật Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp hóa học cơ học enol cũng làm mất đi color hỗn hợp Brom, phản xạ này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng thân mật glucozo với hỗn hợp nước Brom là cơ hội chung tất cả chúng ta phân biệt thân mật glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất đi color hỗn hợp brom, còn fructozơ sẽ không còn phản xạ với hỗn hợp brom.

Phương trình phản xạ thân mật glucozo và nước brom:

Xem thêm: Cakhia TV - Xem Bóng Đá Trực Tiếp Hôm Nay Miễn Phí, Không Quảng Cáo

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

9. Xeton: Phản ứng thân mật xeton và nước brom là phản xạ thế, tiếp giáp với group cacbonyl và làm mất đi color hỗn hợp Brom.

10. Andehit: Andehit thuộc tính với nước brom và bị lão hóa tạo ra hỗn hợp ko color.

Phương trình phản xạ thân mật andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

Các hợp ý hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước Brom

Thường thì các hóa học, hợp ý hóa học vô sinh với tính khử mạnh tiếp tục thuộc tính được với hỗn hợp Brom và làm mất đi color hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 với tính lão hóa mạnh rộng lớn Br2 nên nó sẽ bị làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Phương trình phản xạ thân mật Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brome, thành phầm tạo ra trở thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản xạ thân mật SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất đi color hỗn hợp brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là chất làm mất màu dung dịch brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất nào là ko làm mất đi color hỗn hợp brom?

Có thật nhiều hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom, Điểm lưu ý cộng đồng của những hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom là với tính lão hóa yếu hèn hoặc với links vững chắc và kiên cố.

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì thế benzen với links song ko bão hòa, tuy nhiên bọn chúng với links pi ổn định toan và nó ko phản xạ với hỗn hợp nước brom.

Xem thêm: ngày của mẹ là ngày nào

Ankan ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì thế nó là hiđrocacbon no.

Các hợp ý hóa học cơ học không giống ko làm mất đi color hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án mang lại thắc mắc những hóa học nào là làm mất đi color hỗn hợp Brom cụ thể và rất đầy đủ nhất.