cartridge là gì

/´ka:tridʒ/

Thông dụng

Danh từ

Đạn, vỏ đạn
Đầu Ϲɑmerɑ đĩa
Cuộn phim chụp ảnh

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Mâm cặp, bạc, ống lót, ống, vỏ đạn

Cơ khí & công trình

vỏ (đạn)

Toán & tin yêu

hộp chứa chấp (băng, đĩa)

Giải mến VN: Một môđun hoàn toàn có thể dỡ thi công dùng để làm chứa chấp những phương tiện đi lại tàng trữ loại cấp cho như băng kể từ hoặc đĩa kể từ. Trong máy in của dòng sản phẩm tính thì đó là một môđun hoàn toàn có thể dỡ thi công dùng để làm không ngừng mở rộng bộ lưu trữ của dòng sản phẩm in hoặc nhằm chứa chấp những phông chữ bổ sung cập nhật cho những phông tồn tại nhập máy in.

Xây dựng

vỏ đựng

Điện tử & viễn thông

hộp đầu từ

Kỹ thuật cộng đồng

hộp
hộp băng từ
cartridge access station
trạm truy vấn vỏ hộp băng từ
cartridge cell
ô lưu giữ vỏ hộp băng từ
cartridge drive
ổ vỏ hộp băng từ
cartridge label
nhãn vỏ hộp băng từ
cartridge serial number
số trật tự vỏ hộp băng từ
cartridge tape drive module
bộ phận vỏ hộp băng từ
endless magnetic loop cartridge
hộp băng kể từ vòng khép kín
ngăn đựng phim

Giải mến EN: 1. a container holding photographic film that allows the film to tát be inserted into, and removed from, a camera without exposing it to tát light.a container holding photographic film that allows the film to tát be inserted into, and removed from, a camera without exposing it to tát light.2. a container that permanently houses a continuous loop of motion picture film, videotape, or magnetic tape.a container that permanently houses a continuous loop of motion picture film, videotape, or magnetic tape..

Bạn đang xem: cartridge là gì

Giải mến VN: 1. Khoang dùng để làm chứa chấp phim chụp, được chấp nhận phim được dỡ rời khỏi hoặc thi công nhập máy hình ảnh nhưng mà không trở nên xúc tiếp với khả năng chiếu sáng. 2. Hộp dùng để làm chứa chấp những cuộn phim hoạt họa, băng video clip hoặc băng kể từ.

Xem thêm: dự báo thời tiết huế hôm nay

Xem thêm: dự báo thời tiết quảng ngãi

đạn
đồ kẹp
lõi
bạc
mâm cặp
ống
ống lót
vỏ

Kinh tế

thùng chứa chấp bột nhào của dòng sản phẩm mì ống

Địa chất

bao dung dịch nổ, thỏi dung dịch nổ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ