cách xếp trái tim

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: cách xếp trái tim

Một ngược tim được cấp vì thế giấy tờ là vật tô điểm ấn tượng cho một ngày lễ Tình Nhân hoặc phần quà đáng yêu mang đến những người dân thân mật yêu thương của người sử dụng. quý khách hàng rất có thể tự động cấp những ngược tim giấy tờ rất rất dễ dàng và đơn giản chỉ vì thế những miếng giấy tờ vuông. Hãy tìm hiểu khoá học tập cấp giấy tờ Origami của wikiHow nhằm phát triển thành Chuyên Viên cấp giấy!

 1. 1

  Gấp song một miếng giấy tờ hình vuông vắn theo gót lối chéo cánh và cởi rời khỏi. Đặt tờ giấy tờ ở chéo cánh góc sao mang đến nhìn như hình thoi. Gấp góc bên trên xuống mang đến trùng với góc bên dưới. Miết nếp cấp và lại cởi rời khỏi.

  • Nếu không tồn tại sẵn giấy tờ hình vuông vắn, chúng ta có thể hạn chế tờ giấy tờ hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn.
 2. 2

  Gấp song hình vuông vắn theo gót lối chéo cánh kể từ ngược qua chuyện cần, tiếp sau đó cởi rời khỏi. Gấp góc phía bên trái qua chuyện mang đến trùng với góc ở bên phải. Miết nếp cấp và lại cởi rời khỏi.[1]

  • Sau công đoạn này, tờ giấy tờ hình vuông vắn sẽ có được 2 nếp cấp vuông góc cùng nhau.
 3. 3

  Gấp góc bên trên của hình vuông vắn xuống thân mật tờ giấy tờ. Để nguyên vẹn tờ giấy tờ ở chéo cánh như hình thoi. Góc bên trên giờ đây vấp nhập thân mật tờ giấy tờ, bên trên kí thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh. Miết nếp cấp xuống.[2]

 4. 4

  Gấp góc bên dưới lên mang đến vấp nhập cạnh bên trên của hình vừa vặn cấp. Góc bên dưới tiếp tục vấp nhập thân mật cạnh bên trên của hình vừa vặn cấp. Miết nếp cấp.[3]

 5. 5

  Gấp nhị góc ngược và cần lên cạnh bên trên của hình vừa vặn cấp. Hai góc này tiếp tục vấp nhập điểm thân mật của cạnh bên trên, trùng với điểm nhưng mà góc bên dưới vấp cho tới ở bước bên trên. Miết những nếp cấp sau thời điểm cấp hoàn thành nhị góc.[4]

  • Lúc này, tờ giấy tờ hình vuông vắn vẫn chính thức nhìn theo hình ngược tim.
 6. 6

  Lật giấy tờ lại và cấp những góc nhập vào nhằm cất giấu chuồn góc nhọn. Trước hết, cấp những góc phía bên trái và ở bên phải nhập nhập. Tiếp theo gót, cấp 2 góc bên trên xuống. Không cấp góc bên dưới.[5]

  • Giờ thì các bạn vẫn cấp hoàn thành ngược tim giấy! Hãy lật này lại và nhìn xem!

  Quảng cáo

 1. 1

  Gấp ngang tờ giấy tờ hình vuông vắn thực hiện song, tiếp sau đó cởi rời khỏi. Đặt tờ giấy tờ lên phía trên mặt bằng phẳng trước mặt mày. Gấp mép giấy tờ phía bên trên xuống sao mang đến trùng với mép bên dưới. Miết nếp cấp.[6]

  • Nếu không tồn tại giấy tờ hình vuông vắn, các bạn hãy lấy kéo hạn chế tờ giấy tờ hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn.
 2. 2

  Gấp dọc tờ giấy tờ thực hiện song rồi cởi rời khỏi. Gấp mép phía bên trái qua chuyện vấp nhập mép ở bên phải. Miết nếp cấp rồi cởi rời khỏi.[7]

 3. 3

  Gấp song tờ giấy tờ theo lần lượt theo gót hai tuyến phố chéo cánh và cởi rời khỏi. Trước hết, cấp góc bên trên phía bên trái xuống vấp nhập góc bên dưới ở bên phải. Miết nếp cấp rồi cởi rời khỏi. Tiếp theo gót, cấp góc bên trên ở bên phải xuống vấp góc bên dưới phía bên trái. Miết nếp cấp và lại cởi rời khỏi.[8]

  • Đến thời điểm hiện tại, các bạn sẽ sở hữu 4 nếp cấp nhiều năm bên trên tờ giấy tờ và hạn chế nhau ở trung tâm.
 4. 4

  Gấp nhị mép bên trên và bên dưới nhập thân mật, tiếp sau đó cởi rời khỏi. Gấp cả nhị mép giấy tờ bên trên và bên dưới sao mang đến vấp nhau bên trên nếp cấp ngang thân mật tờ giấy tờ. Miết cả nhị nếp cấp, sau này lại cởi rời khỏi.

 5. 5

  Gấp nhị mép ngược nhập cần nhập thân mật, tiếp sau đó cởi rời khỏi. Tương tự động như đã trải với mép giấy tờ bên trên và bên dưới, các bạn sẽ cấp nhị mép ngược và cần sao mang đến bọn chúng vấp nhau ở thân mật tờ giấy tờ. Miết cả nhị nếp cấp và cởi rời khỏi.[9]

 6. 6

  Xoay tờ giấy tờ, cấp góc bên trên và bên dưới nhập điểm thân mật. Xoay tờ giấy tờ lại sao mang đến nhìn theo hình thoi. Gấp góc bên trên xuống và góc bên dưới lên sao mang đến nhị góc vấp nhau ở thân mật nếp cấp. Miết những nếp cấp và nhằm nguyên vẹn.[10]

  • Bây giờ thì hình vừa vặn cấp sẽ có được 6 đỉnh.
 7. 7

  Gấp toàn bộ 6 góc nhập thân mật và vuốt mang đến xẹp xuống. Gấp những góc phía bên trái và cần nhập thân mật tờ giấy tờ. Đồng thời, cấp 2 góc bên trên xuống thân mật dọc từ những nếp cấp chéo cánh. Gấp 2 góc bên dưới lên dọc từ những nếp cấp chéo cánh. Miết những nếp cấp và nhằm nguyên vẹn.[11]

  • Để hình vừa vặn cấp xẹp xuống, các bạn sẽ gấp rất nhiều lần theo gót thanh kẻ ngang sao cho những cạnh bên trên và bên dưới dịch chuyển hướng ra phía xa vời các bạn. Nếp cấp tiếp tục đối lập với các bạn.
  • Sau Lúc xẹp xuống, hình nhưng mà các bạn vừa vặn cấp chính thức nhìn như là ngược tim.
 8. 8

  Tạo nếp cấp lõm, tiếp sau đó tạo nên nếp cấp lồi ở góc cạnh ngược. Nếp cấp lõm là khi chúng ta cấp khuynh hướng về phía bản thân, còn nếp cấp lồi là khi chúng ta cấp theo phía rời khỏi xa vời bản thân.[12]

  • Đầu tiên, cấp góc ngược nhập thân mật và miết xuống muốn tạo nếp cấp lõm.
  • Sau Lúc tạo nên nếp cấp lõm, các bạn sẽ cởi rời khỏi và cấp ngược về hâu phương dọc từ lối vừa vặn cấp muốn tạo nếp cấp lồi. Miết xuống đợt nữa và cởi rời khỏi.
 9. 9

  Xoay hình ngược tim lại sao mang đến nếp cấp vừa vặn tạo nên đối lập với các bạn. Cầm hình vì thế cả nhị tay, từng tay đặt tại một phía của nếp cấp nhưng mà các bạn đang được nhìn nhập.[13]

 10. 10

  Kéo nhị cạnh của hình vừa vặn cấp rời khỏi cho tới khi chúng ta nhìn thấy một nếp cấp hình vuông vắn. Nếp cấp hình vuông vắn này tiếp tục ở sát thân mật tờ giấy tờ, ngay lập tức bên trên điểm các bạn vẫn cấp góc phía bên trái ở nhị bước trước.[14]

  • Sẽ sở hữu 2 nếp cấp vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung tâm hình vuông vắn.
 11. 11

  Tạo nếp cấp lồi ở những cạnh của hình vuông vắn, tiếp sau đó xếp lại cùng nhau. Nhớ rằng, nếp cấp lồi là khi chúng ta cấp rời khỏi xa vời. Sau Lúc tạo nên 4 nếp cấp lồi dọc từ 4 cạnh của hình vuông vắn, các bạn sẽ đẩy nhị phía bên trái và cần nhập nhau nhằm hình vừa vặn cấp xẹp xuống.[15]

  • Khi các bạn đẩy nhị mặt mày nhập sát nhau, hình vuông vắn tiếp tục tự động hóa xếp lại và có khả năng sẽ bị cặp phía bên trong hình và đã được vuốt bằng phẳng. Nếu nó ko tự động xếp nhập, chúng ta có thể nhằm ngón tay nhập thân mật và ấn xuống.
 12. 12

  Xoay hình vừa vặn cấp lại và cấp 3 góc phía bên trái vì thế nếp cấp lồi. Bây giờ các bạn lại đối lập với mặt mày trước của hình.[16]

  • Các nếp cấp lồi này canh ty cất giấu chuồn 3 góc và thực hiện mượt những cạnh nhằm ngược tim nhìn tròn trặn trịa rộng lớn.
 13. 13

  Lặp lại quá trình 8-12 ở Phần Viền cần. Lần này, các bạn sẽ tạo nên nếp cấp lồi và nếp cấp lõm ở góc cạnh cần chứ không góc ngược. Tìm nếp cấp hình vuông vắn bên trên Phần Viền cần của hình, xếp lại nhằm cất giấu hình vuông vắn phía bên trong, tiếp sau đó cấp 3 góc lại vì thế nếp cấp lồi nhằm thực hiện tròn trặn những cạnh của ngược tim.[17]

  Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

  • Khi vẫn cấp hoàn thành Phần Viền cần, ngược tim của người sử dụng vẫn trả tất!

  Quảng cáo

Những loại các bạn cần

Về bài bác wikiHow này

Trang này và đã được gọi 143.368 lượt.

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?