cách xếp hình trái tim

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: cách xếp hình trái tim

Một trái ngược tim được vội vàng vì thế giấy má là vật tô điểm tuyệt hảo cho 1 ngày lễ Tình Nhân hoặc phần quà cute mang lại những người dân thân thiết yêu thương của chúng ta. Quý khách hàng rất có thể tự động vội vàng những trái ngược tim giấy má đặc biệt dễ dàng và đơn giản chỉ vì thế những miếng giấy má vuông. Hãy lần khoá học tập vội vàng giấy má Origami của wikiHow nhằm trở nên Chuyên Viên vội vàng giấy!

 1. 1

  Gấp song một miếng giấy má hình vuông vắn theo đuổi đàng chéo cánh và ngỏ đi ra. Đặt tờ giấy má ở chéo cánh góc sao mang lại nom như hình thoi. Gấp góc bên trên xuống mang lại trùng với góc bên dưới. Miết nếp vội vàng và lại ngỏ đi ra.

  • Nếu không tồn tại sẵn giấy má hình vuông vắn, chúng ta có thể hạn chế tờ giấy má hình chữ nhật trở thành hình vuông vắn.
 2. 2

  Gấp song hình vuông vắn theo đuổi đàng chéo cánh kể từ trái ngược qua quýt cần, tiếp sau đó ngỏ đi ra. Gấp góc phía trái qua quýt mang lại trùng với góc phía bên phải. Miết nếp vội vàng và lại ngỏ đi ra.[1]

  • Sau đoạn này, tờ giấy má hình vuông vắn sẽ có được 2 nếp vội vàng vuông góc cùng nhau.
 3. 3

  Gấp góc bên trên của hình vuông vắn xuống thân thiết tờ giấy má. Để vẹn toàn tờ giấy má ở chéo cánh như hình thoi. Góc bên trên lúc này vấp nhập thân thiết tờ giấy má, bên trên giao phó điểm của hai tuyến phố chéo cánh. Miết nếp vội vàng xuống.[2]

 4. 4

  Gấp góc bên dưới lên mang lại vấp nhập cạnh bên trên của hình vừa vặn vội vàng. Góc bên dưới tiếp tục vấp nhập thân thiết cạnh bên trên của hình vừa vặn vội vàng. Miết nếp vội vàng.[3]

 5. 5

  Gấp nhị góc trái ngược và cần lên cạnh bên trên của hình vừa vặn vội vàng. Hai góc này tiếp tục vấp nhập điểm thân thiết của cạnh bên trên, trùng với điểm nhưng mà góc bên dưới vấp cho tới ở bước bên trên. Miết những nếp vội vàng sau khoản thời gian vội vàng xong xuôi nhị góc.[4]

  • Lúc này, tờ giấy má hình vuông vắn đang được chính thức nom theo hình trái ngược tim.
 6. 6

  Lật giấy má lại và vội vàng những góc nhập vào nhằm cất giấu chuồn góc nhọn. trước hết, vội vàng những góc phía trái và phía bên phải nhập nhập. Tiếp theo đuổi, vội vàng 2 góc bên trên xuống. Không vội vàng góc bên dưới.[5]

  • Giờ thì chúng ta đang được vội vàng xong xuôi trái ngược tim giấy! Hãy lật này lại và nom xem!

  Quảng cáo

 1. 1

  Gấp ngang tờ giấy má hình vuông vắn thực hiện song, tiếp sau đó ngỏ đi ra. Đặt tờ giấy má lên trên bề mặt phẳng lì trước mặt mày. Gấp mép giấy má phía bên trên xuống sao mang lại trùng với mép bên dưới. Miết nếp vội vàng.[6]

  • Nếu không tồn tại giấy má hình vuông vắn, các bạn hãy lấy kéo hạn chế tờ giấy má hình chữ nhật trở thành hình vuông vắn.
 2. 2

  Gấp dọc tờ giấy má thực hiện song rồi ngỏ đi ra. Gấp mép phía trái qua quýt vấp nhập mép phía bên phải. Miết nếp vội vàng rồi ngỏ đi ra.[7]

 3. 3

  Gấp song tờ giấy má thứu tự theo đuổi hai tuyến phố chéo cánh và ngỏ đi ra. trước hết, vội vàng góc bên trên phía trái xuống vấp nhập góc bên dưới phía bên phải. Miết nếp vội vàng rồi ngỏ đi ra. Tiếp theo đuổi, vội vàng góc bên trên phía bên phải xuống vấp góc bên dưới phía trái. Miết nếp vội vàng và lại ngỏ đi ra.[8]

  • Đến thời điểm này, các bạn sẽ đem 4 nếp vội vàng lâu năm bên trên tờ giấy má và hạn chế nhau ở trung tâm.
 4. 4

  Gấp nhị mép bên trên và bên dưới nhập thân thiết, tiếp sau đó ngỏ đi ra. Gấp cả nhị mép giấy má bên trên và bên dưới sao mang lại vấp nhau bên trên nếp vội vàng ngang thân thiết tờ giấy má. Miết cả nhị nếp vội vàng, sau này lại ngỏ đi ra.

 5. 5

  Gấp nhị mép trái ngược nhập cần nhập thân thiết, tiếp sau đó ngỏ đi ra. Tương tự động như đã từng với mép giấy má bên trên và bên dưới, các bạn sẽ vội vàng nhị mép trái ngược và cần sao mang lại bọn chúng vấp nhau ở thân thiết tờ giấy má. Miết cả nhị nếp vội vàng và ngỏ đi ra.[9]

 6. 6

  Xoay tờ giấy má, vội vàng góc bên trên và bên dưới nhập điểm thân thiết. Xoay tờ giấy má lại sao mang lại nom theo hình thoi. Gấp góc bên trên xuống và góc bên dưới lên sao mang lại nhị góc vấp nhau ở thân thiết nếp vội vàng. Miết những nếp vội vàng và nhằm vẹn toàn.[10]

  • Bây giờ thì hình vừa vặn vội vàng sẽ có được 6 đỉnh.
 7. 7

  Gấp toàn bộ 6 góc nhập thân thiết và vuốt mang lại xẹp xuống. Gấp những góc phía trái và cần nhập thân thiết tờ giấy má. Đồng thời, vội vàng 2 góc bên trên xuống thân thiết dọc từ những nếp vội vàng chéo cánh. Gấp 2 góc bên dưới lên dọc từ những nếp vội vàng chéo cánh. Miết những nếp vội vàng và nhằm vẹn toàn.[11]

  • Để hình vừa vặn vội vàng xẹp xuống, các bạn sẽ gấp rất nhiều lần theo đuổi thanh kẻ ngang sao cho những cạnh bên trên và bên dưới dịch rời hướng ra phía xa thẳm chúng ta. Nếp vội vàng tiếp tục đối lập với chúng ta.
  • Sau khi xẹp xuống, hình nhưng mà chúng ta vừa vặn vội vàng chính thức nom kiểu như trái ngược tim.
 8. 8

  Tạo nếp vội vàng lõm, tiếp sau đó tạo ra nếp vội vàng lồi ở góc cạnh trái ngược. Nếp vội vàng lõm là khi chúng ta vội vàng khuynh hướng về phía bản thân, còn nếp vội vàng lồi là khi chúng ta vội vàng theo phía đi ra xa thẳm bản thân.[12]

  • Đầu tiên, vội vàng góc trái ngược nhập thân thiết và miết xuống muốn tạo nếp vội vàng lõm.
  • Sau khi tạo ra nếp vội vàng lõm, các bạn sẽ ngỏ đi ra và vội vàng ngược về đàng sau dọc từ đàng vừa vặn vội vàng muốn tạo nếp vội vàng lồi. Miết xuống lần tiếp nữa và ngỏ đi ra.
 9. 9

  Xoay hình trái ngược tim lại sao mang lại nếp vội vàng vừa vặn tạo ra đối lập với chúng ta. Cầm hình vì thế cả nhị tay, từng tay đặt tại một phía của nếp vội vàng nhưng mà chúng ta đang được nom nhập.[13]

 10. 10

  Kéo nhị cạnh của hình vừa vặn vội vàng đi ra cho tới khi chúng ta nhìn thấy một nếp vội vàng hình vuông vắn. Nếp vội vàng hình vuông vắn này tiếp tục ở ngay sát thân thiết tờ giấy má, tức thì bên trên điểm chúng ta đang được vội vàng góc phía trái ở nhị bước trước.[14]

  • Sẽ đem 2 nếp vội vàng vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung tâm hình vuông vắn.
 11. 11

  Tạo nếp vội vàng lồi ở những cạnh của hình vuông vắn, tiếp sau đó xếp lại cùng nhau. Nhớ rằng, nếp vội vàng lồi là khi chúng ta vội vàng đi ra xa thẳm. Sau khi tạo ra 4 nếp vội vàng lồi dọc từ 4 cạnh của hình vuông vắn, các bạn sẽ đẩy nhị phía trái và cần nhập nhau nhằm hình vừa vặn vội vàng xẹp xuống.[15]

  • Khi chúng ta đẩy nhị mặt mày nhập ngay sát nhau, hình vuông vắn tiếp tục tự động hóa xếp lại và có khả năng sẽ bị cặp bên phía trong hình đã và đang được vuốt phẳng lì. Nếu nó ko tự động xếp nhập, chúng ta có thể nhằm ngón tay nhập thân thiết và ấn xuống.
 12. 12

  Xoay hình vừa vặn vội vàng lại và vội vàng 3 góc phía trái vì thế nếp vội vàng lồi. Bây giờ chúng ta lại đối lập với mặt mày trước của hình.[16]

  • Các nếp vội vàng lồi này gom cất giấu chuồn 3 góc và thực hiện mượt những cạnh nhằm trái ngược tim nom tròn xoe trịa rộng lớn.
 13. 13

  Lặp lại quá trình 8-12 ở Phần hông cần. Lần này, các bạn sẽ tạo ra nếp vội vàng lồi và nếp vội vàng lõm ở góc cạnh cần thay cho góc trái ngược. Tìm nếp vội vàng hình vuông vắn bên trên Phần hông cần của hình, xếp lại nhằm cất giấu hình vuông vắn bên phía trong, tiếp sau đó vội vàng 3 góc lại vì thế nếp vội vàng lồi nhằm thực hiện tròn xoe những cạnh của trái ngược tim.[17]

  Xem thêm: XoilacTV - Link xem bóng đá trực tiếp hôm nay full HD 

  • Khi đang được vội vàng xong xuôi Phần hông cần, trái ngược tim của chúng ta đang được trả tất!

  Quảng cáo

Những loại chúng ta cần

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 143.368 thứ tự.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?