cách tính diện tích hình tứ giác

Như chúng ta tiếp tục biết, tứ giác là một trong những nhiều giác bao gồm tư cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhị đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không với cặp cạnh đối này tách nhau), hoặc tứ giác kép (có nhị cặp cạnh đối tách nhau). Tứ giác đơn rất có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 phỏng.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình tứ giác

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong 1/2 mặt mũi phẳng lặng với bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh này của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc vô nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến phố chéo cánh đều nằm cạnh vô tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh nhưng mà đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh tê liệt phân chia tách tứ giác trở nên nhị phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau lần hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, na ná phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác đặc trưng, tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn trĩnh và tứ giác nội tiếp đàng tròn trĩnh..

I. Công thức tính chu vi và diện tích S tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên vày tổng phỏng nhiều năm tư cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên vày ½ tích của phỏng nhiều năm đàng chéo cánh loại nhất, phỏng nhiều năm đàng chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo nên vày hai tuyến phố chéo cánh tê liệt.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo nên vày hai tuyến phố chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác quánh biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác đặc trưng thông thường gặp gỡ, tê liệt là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống còn sót lại chúng ta nếu như mong muốn chúng ta cũng có thể tự động phân tích thêm thắt bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích S tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang vày ½ tích của tổng nhị cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang vày tổng phỏng nhiều năm của tư cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục vày tích của phỏng nhiều năm một cạnh và phỏng nhiều năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành vày nhị phen tổng phỏng nhiều năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục vày tích của phỏng nhiều năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật vày nhị phen tổng phỏng nhiều năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Diện tích của hình thoi vày ½ tích của phỏng nhiều năm đàng chéo cánh loại nhất với phỏng nhiều năm đàng chéo cánh thứ hai.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi vày tư phen phỏng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục vày bình phương phỏng nhiều năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn vày tư phen phỏng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn trĩnh tâm O vày tổng phỏng nhiều năm tư cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn trĩnh tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo gót công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tứ giác nếu như với trong không ít tình huống ko cần là kí thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn trĩnh tâm O vày tổng phỏng nhiều năm tư cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn trĩnh tâm O vày $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là phỏng nhiều năm nửa đường kính đàng tròn trĩnh nội tiếp

Chú ý: Tâm đàng tròn trĩnh nội tiếp tứ giác nếu như với tiếp tục trùng với kí thác điểm của tư đàng phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta không hề thiếu về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác rất rất đặc trưng, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói cộng đồng là nhờ vào những công thức vô nội dung bài viết này thì chúng ta cũng có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức trước tiên vô nội dung bài viết cũng chính là công thức cộng đồng rất có thể vận dụng mang lại từng tứ giác, những công thức tiếp theo sau đều được biến hóa dựa vào những nguyên tố đặc trưng về cạnh, về góc của tứ giác sao mang lại dễ dàng vận dụng nhất.

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ 3

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với chúng ta. Xin Chào thân ái và hứa hẹn hội ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp theo sau !

Đọc thêm:

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình tròn trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết lách đạt: 5/5 sao - (Có 6 lượt tiến công giá)