cách đổi phân số ra số thập phân

Đổi phân số thập phân trở thành số thập phân

Muốn viết lách phân số thập phân trở thành số thập phân, tao kiểm điểm coi ở khuôn sở hữu từng nào chữ số 0 thì sử dụng vết phẩy ( , ) đặt tại tử sao mang lại số chữ số sau vết phẩy vì chưng với số chữ số 0 kiểm điểm được. (Nếu ở tử không tồn tại đầy đủ chữ số thì tao thêm vô phía bên trái nó những chữ số 0.)

Cách thay đổi phân số trở thành số thập phân.

Muốn viết lách số thập phân trở thành phân số thập phân, tao thực hiện ngược lại điều bên trên phía trên.

Bạn đang xem: cách đổi phân số ra số thập phân

Ví dụ 1:

$$\frac{75531}{100} = 755,31$$

Giải thích: Mẫu của $\Large \frac{75531}{100}$ là $100$, sở hữu 2 chữ số 0 nên tao bịa đặt vết phẩy ở tử bằng phương pháp lùi kể từ phải thanh lịch trái khoáy 2 chữ số (tức là ,31).

Ví dụ 2:

$$\frac{37}{1000} = 0,037$$

Giải thích: Mẫu của $\Large \frac{37}{1000}$ sở hữu 3 chữ số 0. Mà tử của chính nó chỉ mất nhị chữ số nên nên thêm vô phía bên trái của tử những chữ số 0. Đặt vết phẩy sau thời điểm lùi kể từ phải thanh lịch trái khoáy 3 chữ số (tức là ,037).

Ví dụ 3:

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

$$1,9204 = \frac{19204}{10000}$$

Giải thích: Số $1,9204$ sở hữu 4 chữ số sau vết phẩy (là ,9204) nên những khi viết lách trở thành phân số thì khuôn sở hữu 4 chữ số 0 (tức là 10000).

Một số phân số quánh biệt

Các phân số sở hữu khuôn là 5; 25; 125; … đều rất có thể gửi trở thành phân số thập phân. Từ cơ đơn giản và dễ dàng gửi trở thành số thập phân.

Ví dụ 4:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$\frac{173}{25} = \frac{173 \cdot 4}{25\cdot 4} = \frac{692}{100} = 6,92$$

Xem thêm: xem ngày tốt tháng 4 năm 2018

Ví dụ 5:

$$\frac{11}{50} = \frac{11 \cdot 2}{50 \cdot 2} = \frac{22}{100} = 0,22$$

$$\frac{11}{2} = \frac{11\cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{55}{10} = 5,5$$