biển nào không cho phép ô tô con vượt

Câu về khối hệ thống biển cả báo hiệu đường đi bộ (Phần 1)

Chương 6 phần 1 bao gồm 30 câu về khối hệ thống biển cả báo hiệu đường đi bộ kể từ số 305 cho tới câu số 335

Lưu ý :

Bạn đang xem: biển nào không cho phép ô tô con vượt

  • Câu căn vặn thông thường sẽ có được chữ in hoa : Màu đen
  • Những thắc mắc điểm liệt sẽ có được ký hiệu chữ in hoa : Màu xanh
  • Đáp án đích sẽ tiến hành : Có chữ màu sắc đỏ

Click ngay: Thi test B2 – Online

Câu 305: Biển nào là cấm những loại xe cộ cơ giới chuồn vô, trừ xe cộ gắn máy, xe gắn máy nhị bánh và những loại xe cộ ưu tiên theo đuổi luật định?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-305

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1

Câu 306: Biển nào là cấm xe hơi tải?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-306

Câu vấn đáp : Đáp án 4 – Biển 1 và 2

Câu 307: Biển nào là cấm máy kéo?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-307

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2 và 3.

Câu 308: Biển nào là báo hiệu cấm xe cộ xe gắn máy tía bánh chuồn vào?
600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-308

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 309: Biển nào là sau đây xe cộ gắn máy được phép tắc chuồn vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-309

Câu vấn đáp : Đáp án 3 – Cả nhị biển cả.

Câu 310: Biển nào là báo hiệu cấm xe cộ xe gắn máy nhị bánh chuồn vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-310

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 311: Khi gặp gỡ biển cả nào là thì xe cộ xe gắn máy nhị bánh được chuồn vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-311

Câu vấn đáp : Đáp án 3 -Biển 2 và 3

Câu 312: Biển nào là được cho phép xe hơi con cái được vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-312

Câu vấn đáp : Đáp án 3 – Biển 1 và 3.

Câu 313: Biển nào là ko được cho phép xe hơi con cái vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-313

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 314: Biển nào là cấm xe hơi vận chuyển vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-314

Câu vấn đáp : Đáp án 4 – Biển 2 và 3.

Câu 315: Biển nào là cấm xe vận tải vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-315

Câu vấn đáp : Đáp án 3 – Cả nhị biển cả.

Câu 316: Biển nào là xe cộ xe hơi con cái được phép tắc vượt?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-316

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 317: Biển nào là cấm xoay đầu xe?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-317

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 318: Biển nào là cấm xe cộ rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-318

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 319: Khi gặp gỡ biển cả nào là xe cộ được rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-319

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 320: Biển nào là cấm xe hơi rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-320

Câu vấn đáp : Đáp án 3 – Cả nhị biển

Xem thêm: XoilacTV - Link xem bóng đá trực tiếp hôm nay full HD 

Câu 321: Biển nào là cấm những phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ rẽ phải?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-321

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Gợi ý: Biển 3 chỉ cấm xe hơi ( xe hơi đơn giản tụ hợp con cái của group phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ )

Câu 322: Biển nào là cấm những phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-322

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Gợi ý: Biển 3 chỉ cấm xe hơi ( xe hơi đơn giản tụ hợp con cái của group phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ )

Câu 323: Biển nào là sau đây cấm xe hơi cù đầu?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-323

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 324: Biển nào là sau đây cấm xe hơi xoay đầu và rẽ phải?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-324

Câu vấn đáp : Đáp án 3 –  Biển 3.

Câu 325: Biển nào là cấm xe cộ xe taxi tuy nhiên ko cấm những phương tiện đi lại khác?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-325

Câu vấn đáp : Đáp án 2 –  Biển 2.

Câu 326: Biển nào là được cho phép xe cộ rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-326

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2

Câu 327: Biển nào là xe cộ xoay đầu không biến thành cấm?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-327

Câu vấn đáp : Đáp án 3 – Không biển cả nào là.

Câu 328: Biển nào là xe cộ được phép tắc xoay đầu tuy nhiên ko được rẽ trái?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-328

Câu vấn đáp : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 329: Biển nào là là biển cả “Cấm chuồn ngược chiều”?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-329

Câu vấn đáp : Đáp án 2 – Biển 2.

Câu 330: Biển nào là sau đây những phương tiện đi lại ko được phép tắc chuồn vào?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-330

Câu vấn đáp đích : Đáp án 3 – Biển 1 và 2.

Câu 331: Gặp biển cả nào là người tài xế ko được đỗ xe cộ vào trong ngày chẵn?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-331

Câu vấn đáp đích : Đáp án 2 – Biển 1 và 3.

Câu 332: Gặp biển cả nào là người tài xế ko được đỗ xe cộ vào trong ngày lẻ?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-332

Câu vấn đáp đích : Đáp án 1 – Biển 1 và 2.

Câu 333: Khi gặp gỡ biển cả nào là xe cộ ưu tiên theo đuổi luật ấn định vẫn nên giới hạn lại?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-333

Câu vấn đáp đích : Đáp án 2 – Biển biển

Câu 334: Biển nào là cấm toàn bộ những loại xe cộ cơ giới và lạc hậu đi đi lại lại bên trên đàng, trừ xe cộ ưu tiên theo đuổi luật ấn định (nếu đàng vẫn mang lại xe đua được)?

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-334

Câu vấn đáp đích : Đáp án 1 – Biển 1.

Câu 335: Biển nào là là biển cả “Cấm xe cộ chở mặt hàng nguy hiểm hiểm”?

Xem thêm: Tải App Thabet

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-335

Câu vấn đáp đích : Đáp án 3 – Biển 3.

Chương 6: Các thắc mắc về khối hệ thống biển cả báo đường đi bộ (phần 2)

Đánh giá