bài toán lớp 3 có 2 lời giải

3.4/5 - (5 bình chọn)

Bài toán giải vị nhị bước tính lớp 3 là một nội dung cần thiết vô công tác Toán lớp 3. Bài giảng được Apanda biên soạn chung phụ vương u và học viên dò xét hiểu cơ hội giải bài xích tập dượt vô SGK Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày, Cánh diều, Chân trời tạo nên một cơ hội không thiếu và cụ thể. Ba u và những con cái hãy nằm trong bám theo dõi nhé!

1. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập dượt trang 82 – Bài toán giải vị nhị bước tính lớp 3

Bài 1 trang 82

Bạn đang xem: bài toán lớp 3 có 2 lời giải

Phương pháp giải:

Số lít nước mắm nam ngư ở can loại nhị = Số lít nước mắm nam ngư ở can loại nhất nhân với 3

Số lít nước mắm nam ngư ở cả nhị can = Số lít nước mắm nam ngư ở can loại nhất + Số lít nước mắm nam ngư ở can loại hai

Lời giải:

Bài 2 trang 82

Phương pháp giải:

– Số cái thuyền Nam vội vã được = Số cái thuyền Mai vội vã được – 3

– Số cái thuyền cả nhị các bạn vội vã được = Số thuyền Mai vội vã được + Số thuyền Nam vội vã được

Tóm tắt:

Lời giải:

Nam vội vã được số dòng sản phẩm thuyền là

10 – 3 = 7 (cái thuyền)

Cả nhị các bạn vội vã được số dòng sản phẩm thuyền là

10 + 7 =17 (cái thuyền)

Đáp số: 17 dòng sản phẩm thuyền.

Bài 1 rèn luyện trang 82

Phương pháp giải:

Số PC siêu thị bán tốt vô chiều tối = Số huyết tính buổi sáng sớm siêu thị bán tốt – 4

Số PC cả nhị buổi siêu thị bán tốt = Số PC buổi sáng sớm bán tốt + Số PC chiều tối chào bán được

Tóm tắt:

Lời giải:

Buổi chiều siêu thị bán tốt số PC là

10 – 4 = 6 (máy tính)

Cả nhị buổi siêu thị bán tốt số PC là

10 + 6 = 16 (máy tính)

Đáp số: 16 PC.

Bài 2 rèn luyện trang 82

Phương pháp giải:

– Độ nhiều năm đoạn BC = Độ nhiều năm đoạn AB x 2

– Độ nhiều năm lối vội vã khúc ABC = Độ nhiều năm đoạn AB + Độ nhiều năm đoạn BC

Tóm tắt:

Lời giải:

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp BC là

9 x 2 = 18 (cm)

Độ nhiều năm lối vội vã khúc ABC là

9 + 18 = 27 (cm)

Đáp số: 27 centimet.

Bài 3 rèn luyện trang 82

Phương pháp giải:

Có thể nêu việc như sau:

Bao ngô trọng lượng 30 kilogam, bao gạo nặng nề rộng lớn bao ngô 10 kilogam. Hỏi cả nhị bao cơ cận nặng nề từng nào ki-lô-gam?

Lời giải:

Bao gạo nặng nề số ki-lô-gam là

30 + 10 = 40 (kg)

Cả nhị bao nặng nề số ki-lô-gam là

30 + 40 = 70 (kg)

Đáp số: 70 kilogam.


2. VBT KẾT NỐI: Bài tập dượt trang 71, 72, 73 – Bài toán giải vị nhị bước tính lớp 3

Bài 1, Tiết 1 trang 71

Phương pháp giải:

a) – Số thỏ ở ngoài Sảnh = Số thỏ ở vô chuồng x 4

– Tìm tổng số thỏ vô chuồng và ngoài sân

b) – Tìm hiệu số thỏ ở ngoài Sảnh và số thỏ ở vô chuồng.

Tóm tắt:

Lời giải:

a) Số con cái thỏ ở ngoài Sảnh là

3 x 4 = 12 (con)

Số con cái thỏ ở vô chuồng và ngoài Sảnh với toàn bộ là

3 + 12 = 15 (con)

b) Số con cái thỏ ở ngoài Sảnh nhiều hơn thế số thỏ ở vô chuồng là

12 – 3 = 9 (con)

Đáp số :a) 15 con

   b) 9 con

Bài 2, Tiết 1 trang 71

Phương pháp giải:

– Tính phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp BC = Độ nhiều năm đoạn trực tiếp BC – 5 cm

– Độ nhiều năm lối vội vã khúc ABC vị tổng phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp AB và BC.

Lời giải:

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp BC là

15 – 5 = 10 (cm)

Độ nhiều năm lối vội vã khúc ABC là

15 + 5 = trăng tròn (cm)

Đáp số: trăng tròn centimet.

Bài 3, Tiết 1 trang 72

Phương pháp giải:

– Số phụ nữ = Số các bạn phái mạnh + 2

– Số học viên của lớp cơ = Số các bạn phái mạnh + số các bạn nữ

Tóm tắt:

Lời giải:

Số phụ nữ của lớp cơ là

15 + 2 = 17 (học sinh)

Lớp học tập cơ với toàn bộ số học viên là

15 + 17 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học viên.

Bài 1, Tiết 2 trang 72

Phương pháp giải:

– Cân nặng nề của con cái heo white = trọng lượng của con cái heo đen giòn + 8 kg

– Tính tổng trọng lượng của nhị con cái lợn

Tóm tắt:

Lời giải:

Con heo white trọng lượng số ki-lô-gam là

65 + 8 = 73 (kg)

Cả nhị con cái heo trọng lượng số ki-lô-gam là

65 + 73 = 138 (kg)

Đáp số: 138 kilogam.

Bài 2, Tiết 2 trang 72

Phương pháp giải:

– Tìm số lít nước mắm nam ngư u sụp đổ tăng = Số lít ở từng can x Số can

– Số lít nước mắm nam ngư với toàn bộ = Số lít nước mắm nam ngư ban sơ + Số lít nước mắm nam ngư sụp đổ thêm

Lời giải:

Số lít nước mắm nam ngư u sụp đổ tăng là

3 x 6 = 18 (lít)

Lúc sau, vô thùng với toàn bộ số lít nước mắm nam ngư là

15 + 18 = 33 (lít)

Đáp số: 33 lít nước mắm nam ngư.

Bài 3, Tiết 2 trang 72

Phương pháp giải:

– Tìm trọng lượng của con cái ngỗng = Cân nặng nề của con kê x 4

– Tìm tổng trọng lượng của con kê và con cái ngỗng

Lời giải:

Cân nặng nề của con cái ngỗng là

2 x 4 = 8 (kg)

Cân nặng nề của con kê và con cái ngỗng là

2 + 8 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kilogam.

Bài 4, Tiết 2 trang 72

Phương pháp giải:

– Tìm số tuổi tác của chị ý Mai lúc bấy giờ = Số tuổi tác của Mi + 3 tuổi

– Số tuổi tác của chị ý Mai sau hai năm nữa = Số tuổi tác chị Mai lúc bấy giờ + 2

Lời giải:

Số tuổi tác của chị ý Mai lúc bấy giờ là

Xem thêm: Cakhia TV - Xem Bóng Đá Trực Tiếp Hôm Nay Miễn Phí, Không Quảng Cáo

5 + 3 = 8 (tuổi)

Sau hai năm nữa, tuổi tác của chị ý Mai là

8 + 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi tác.


3. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập dượt trang 85, 86 – Giải việc với cho tới nhị bước tính lớp 3

Bài 1 trang 85

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số loại cá ở bể loại nhị = Số loại cá ở bể loại nhất + 3

Bước 2: Số loại cá ở cả nhị bể = Số loại cá ở bể loại nhất + Số loại cá ở bể loại hai

Tóm tắt:

Lời giải:

Số con cái hải mã ở bể loại nhị là

5 + 3 = 8 (con cá)

Số con cái hải mã ở cả nhị bể là

5 + 8 = 13 (con)

Đáp số: 13 con cái.

Bài 2 trang 85

Phương pháp giải:

Bước 1: Số vỏ ốc em thuế tập dượt được = Số vỏ ốc anh thuế tập dượt được – 16

Bước 2: Số vỏ ốc cả nhị đồng đội thuế tập dượt được = Số vỏ ốc em thuế tập dượt được + Số vỏ ốc anh thuế tập dượt được

Tóm tắt:

Lời giải:

Số vỏ ốc em thuế tập dượt được là

35 – 16 = 19 (vỏ ốc)

Cả nhị đồng đội thuế tập dượt được số vỏ ốc là

35 + 19 = 54 (vỏ ốc)

Đáp số: 54 vỏ ốc.

Bài 3 trang 85

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số lít tương chum loại nhị đựng = Số lít tương chum loại nhất đựng – 16

Bước 2: Tìm số lít tương cả nhị chum đựng = số lít tương chum loại nhất đựng + số lít tương chum loại nhị đựng

Tóm tắt:

Lời giải:

Số lít tương chum loại nhị đựng là

100 – 18 = 82 (lít)

Cả nhị chum đựng số lít tương là

100 + 82 = 182 (lít)

Đáp số: 182 lít.

Bài 4 trang 85

Phương pháp giải:

a) Cách 1: Tìm số người xe pháo xe hơi to lớn chở được = Số người xe pháo xe hơi nhỏ chở được x 5

Bước 2: Tìm số người cả nhị xe hơi chở được = Số người xe pháo xe hơi nhỏ chở + số người xe pháo xe hơi to lớn chở được

b) Thực hiện nay tương tự động câu a

Lời giải:

a) Số người xe pháo xe hơi to lớn chở được là

7 x 5 = 35 (người)

 Số người cả nhị xe pháo chở được là

7 + 35 = 42 (người)

Đáp số: 42 người.

b) Số con kê căn nhà Thịnh nuôi là

9 x 6 = 54 (con)

Nhà Thịnh nuôi toàn bộ số con kê và con cái vịt là

9 + 54 = 63 (con)

Đáp số: 63 con cái.

Bài 5 trang 86

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số học viên cả nhị lớp nhập cuộc kéo co

Bước 2: Tìm số học viên của từng group = tổng số học viên của nhị lớp nhập cuộc kéo teo : 4

Lời giải:

Số học viên của nhị lớp 3A và 3B nhập cuộc kéo teo là

25 + 23 = 48 (học sinh)

Mỗi group với số các bạn là

48 : 4 = 12 (bạn)

Đáp số: 12 các bạn.

Bài 6 trang 86

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số khách hàng giảm xuống sau thời điểm giới hạn ở ga Yên Bái = Số khách hàng xuống tàu – Số khách hàng lên tàu

Bước 2: Số khách hàng trước lúc tàu giới hạn bên trên ga Yên Bái = Số khách hàng sót lại bên trên tàu + Số vừa vặn dò xét được

Lời giải:

Cách 1

Sau Lúc tàu giới hạn bên trên ga Yên Bái thì số khách hàng bên trên tàu giảm xuống là:

58 – 27 = 31 (khách)

Trước Lúc tàu giới hạn bên trên ga Yên Bái, bên trên tàu với số quý khách là

91 + 31 = 6122 (khách)

Đáp số: 122 khách hàng.

Cách 2:

Trước Lúc tàu giới hạn bên trên ga Yên Bái, bên trên tàu với số quý khách là

91 + 58 – 27  = 122 (khách)

Đáp số: 122 khách hàng.


4. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập dượt trang 30, 31- Bài toán giải vị nhị bước tính lớp 3

Bài 1 trang 30

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số là cờ của Thu cắt được lấy số lá cờ của Tuấn trừ chuồn 5

Bước 2: Tìm số lá cờ 2 người tiêu dùng cắt được lấy số lá cờ của Tuấn cộng với số lá cờ của Thu

Tóm tắt:

Lời giải:

Số lá cờ thu hạn chế được là

14 – 5 = 9 (lá cờ)

Số lá cờ cả nhị các bạn hạn chế được là

14 + 9 = 23 (lá cờ)

Đáp số: 23 lá cờ.

Bài 1 rèn luyện trang 31

Phương pháp giải:

Bước 1: Số thùng ong của cậu Út = Số thùng ong của ông ngoại – 16

Bước 2: Số thùng ong vô cả nhị quần thể vườn = Số thùng ong của ông ngoại + Số thùng ong của cậu Út

Tóm tắt:

Lời giải:

Trong vườn nhà cậu Út có số thùng ong là

71 – 16 = 55 ( thùng)

Cả nhị quần thể vườn có tất cả số thùng ong là

71 + 55 = 126 ( thùng )

Đáp số : 126 thùng ong mật.

Bài 2 rèn luyện trang 31

Phương pháp giải:

– Số viên gạch bác Dũng lát được = Số viên gạch anh Minh lát được + 14

– Số viên gạch cả nhị người lát được = Số viên gạch của bác Dũng + Số viên gạch của anh Minh

Tóm tắt:

Lời giải:

Bác Dũng lát được số viên gạch là

27 + 14 = 41 ( viên )

Cả nhị người lát được số viên gạch là

27 + 41 = 68 ( viên )

Đáp số: 68 viên gạch men.

Bài 3 rèn luyện trang 31

Phương pháp giải:

Quan sát tóm tắt rồi nêu bài toán phù hợp rồi nêu cách giải thích hợp.

Lời giải:

+ Tóm tắt 1 có thể nêu bài toán như sau

Bể thứ nhất có 25 con cái cá, bể thứ nhị ít rộng lớn bể thứ nhất 5 con cái. Hỏi cả nhị bể có từng nào con cái cá?

+ Tóm tắt 2 có thể nêu bài toán như sau:

Bể thứ nhị có 15 con cái cá, bể thứ nhất nhiều rộng lớn bể thứ nhị 10 con cái cá. Hỏi cả nhị bể có từng nào con cái cá?

Xem thêm: hài tết 2018 làng ế vợ

Do đó: Tóm tắt 1 ứng với cách giải B

Tóm tắt 2 ứng với cách giải A

Trên đó là chỉ dẫn giải bài xích tập dượt về Bài toán giải vị nhị luật lệ tính lớp 3 vô SGK Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên. Ba u và những con cái nhớ rằng bám theo dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm thú vị và hữu ích không giống vô công tác lớp 3 nhé!