bài thơ mẹ

Lặng rồi cả giờ đồng hồ con cái ve sầu,
Con ve sầu cũng mệt mỏi vì như thế hè nắng và nóng oi.
Nhà em vẫn giờ đồng hồ ạ ời,
Kẽo cà giờ đồng hồ võng u ngồi u ru.
Lời ru đem gió máy ngày thu,
Bàn tay u quạt u fake gió máy về.
Những ngôi sao 5 cánh thức ngoài tê liệt,
Chẳng tự u đang được thức vì như thế bọn chúng con cái.
Đêm ni con cái ngủ giấc tròn trĩnh,
Mẹ là ngọn gió máy của con cái xuyên suốt đời.

1972
Tác giả: Trần Quốc Minh.

Bạn đang xem: bài thơ mẹ

Xem thêm: Đánh giá kênh xem bóng đá chất lượng đỉnh cao Mitom TV

Nguồn: Bài thơ Mẹ, SGK Tiếng Việt 2, tập luyện 1, NXB giáo dục và đào tạo, 2002

Bài thơ Mẹ (Trần Quốc Minh)
Bài thơ Mẹ (Trần Quốc Minh): Lặng rồi cả giờ đồng hồ con cái ve sầu, Con ve sầu cũng mệt mỏi vì như thế hè nắng và nóng oi. Nhà em vẫn giờ đồng hồ ạ ời, Kẽo cà giờ đồng hồ võng u ngồi u ru. Lời ru đem gió máy ngày thu, Án tay u quạt u fake gió máy về. Những ngôi sao 5 cánh thức ngoài tê liệt, Chẳng tự u đang được thức vì như thế bọn chúng con cái. Đêm ni con cái ngủ giấc tròn trĩnh, Mẹ là ngọn gió máy của con cái xuyên suốt đời.
Mẹ nhức | Bài thơ Mẹ nhức (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Mẹ ốm (Trần Đăng Khoa): Mọi hôm u quí sướng đùa, Hôm ni u chẳng phát biểu mỉm cười được đâu, Lá trầu thô đằm thắm cơi trầu, Truyện Kiều hấp tấp lại bên trên đầu bấy nay…