bài tập a/an/the

Mạo kể từ là kể từ loại khá không xa lạ với những ai đó đã và đang được học tập giờ đồng hồ Anh. Chúng hoàn toàn có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên chỗ nào, kể từ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tới văn ghi chép. quý khách tiếp tục thực sự cầm chắc chắn được cơ hội dùng của mạo kể từ chưa? Nếu ko thì nên thực hành thực tế tức thì những bài tập dượt mạo kể từ a/an/the sở hữu đáp án cụ thể nhé!

bài tập dượt mạo kể từ a/an/the

Tóm tắt lý thuyết mạo kể từ a/an/the

Có thể chúng ta tiếp tục biết, mạo kể từ là kể từ đứng trước danh kể từ và kể từ cơ tao hoàn toàn có thể biết danh kể từ ấy nhắc tới đối tượng người sử dụng xác lập hay là không xác lập.

Bạn đang xem: bài tập a/an/the

Có 2 loại mạo kể từ phổ cập nhất cơ là: Mạo kể từ xác lập (the) và mạo kể từ biến động (a, an).

Mạo kể từ xác lập The

The đứng trước danh kể từ xác lập, sở hữu điểm lưu ý ví dụ, được kể trước này mà từ đầu đến chân phát biểu và người nghe đều biết rõ.

Các tình huống dùng và ko dùng The:

Trường ăn ý dùng TheTrường ăn ý ko dùng The
Khi vật thể được xem là độc nhất.

Trước danh kể từ nhưng mà được kể trước cơ.

Trước danh kể từ nhưng mà được xác lập vì như thế cụm kể từ hoặc mệnh đề.

Trước danh kể từ chỉ vật riêng lẻ.

Trước đối chiếu rộng lớn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …

Trước danh kể từ số không nhiều đại diện mang lại group hoặc loại động vật hoang dã.

Trước tính kể từ nhằm mục tiêu thay mặt đại diện cho 1 group người.

Trước danh kể từ số không nhiều sử dụng trước động kể từ số không nhiều. Đại kể từ thay cho thế là He/She/It.

Trước danh kể từ riêng biệt chỉ biển lớn, sông, quần hòn đảo, sản phẩm núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, tụt xuống mạc, biển lớn.

Trước chúng ta của một mái ấm gia đình (mang tức thị cả mái ấm gia đình, số nhiều).
Trước thương hiệu vương quốc, thương hiệu lục địa, thương hiệu núi, thương hiệu hồ nước, thương hiệu đàng.

Trước danh kể từ ko kiểm điểm được hoặc danh kể từ số nhiều theo đuổi nghĩa cộng đồng, không chỉ có một tình huống này.

E.g: I lượt thích noodles. (Tôi quí phở).

Trước chiếm hữu tính kể từ hoặc danh kể từ chiếm hữu cơ hội.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc.

Trước những tước đoạt hiệu.

Trước man: The manman

Trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning to tướng kết thúc (từ đầu cho tới cuối), from left to tướng right (từ ngược qua chuyện phải).

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì lúc này đơn

Thì vượt lên khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Mạo kể từ biến động A/An

Mạo kể từ biến động là mạo kể từ luôn luôn đứng trước danh kể từ kiểm điểm được số không nhiều, ko được kể từ xưa hoặc sử dụng nhập câu mang ý nghĩa bao quát.

Các tình huống dùng mạo kể từ biến động a/an và ko được sử dụng:

Trường ăn ý dùng ATrường ăn ý dùng AnTrường ăn ý ko dùng A, An
Trước những danh kể từ chính thức vì như thế phụ âm hoặc một nguyên vẹn âm sở hữu âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một cỗ đồng phục), …

Đứng trước một danh kể từ chính thức vì như thế “uni” và “eu”: a university (một ngôi trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …

Dùng với những đơn vị chức năng phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …

Trước “half” – “một nửa” Lúc nó theo đuổi sau đó 1 đơn vị chức năng nguyên vẹn vẹn: a kilo and a half.

Dùng trước những trở thành ngữ chỉ giá thành, vận tốc, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …

Trước những số kiểm điểm chắc chắn thông thường là hàng nghìn, sản phẩm trăm: a/one thousand, a/one million, …
Trước những danh kể từ chính thức vì như thế những nguyên vẹn âm “a, e, i, o”: an hãng apple (một ngược táo), an orange (một ngược cam).

Trước một trong những kể từ chính thức vì như thế “u”: an umbrella (một cái ô).
Trước một trong những kể từ chính thức vì như thế “h” câm: an hour (một giờ).
Trước danh kể từ số nhiều.

Trước danh kể từ ko kiểm điểm được.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc, trừ Lúc sở hữu tính kể từ kèm theo.

Xem thêm:

Phân biệt danh kể từ kiểm điểm được và ko kiểm điểm được nhập tiếng Anh

Bài tập dượt về Danh kể từ kiểm điểm được và Danh từ ko kiểm điểm được nhập tiếng Anh

Tổng ăn ý Bài tập dượt danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều nhập tiếng Anh

Bài tập dượt mạo kể từ a/an/the

bài tập dượt mạo kể từ a/an/the

Bài tập

Bài 1: Điền mạo kể từ phù hợp nhập địa điểm trống trải.

 1. I am studying in  ………… university in Sài Gòn City.
 2. Miss Lin speaks ………… Chinese.
 3. I borrowed ………… pen from your pile of pencils and pens.
 4. Eli likes to tướng play ………… football.
 5. I bought ………… umbrella to tướng go out in the rain.
 6. I lived on ………… Main Street when I first came to tướng town.
 7. Albany is the capital of ………… Thủ đô New York State.
 8. My husband’s family speaks ………… Polish.
 9. ………… hãng apple a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have ………… cát and ………… dog.

Bài 2: Điền nhập địa điểm trống trải mạo kể từ phù hợp.

 1. There is  ………… umbrella under my bed.
 2. He is not ………… honorable man.
 3. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 4. He returned after ………… hour.
 5. You are ………… fool to tướng say that.
 6. French is ………… easy language.
 7. Mumbai is ………… very dear place to tướng live in
 8. She is ………… untidy girl.
 9. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 10. Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Chọn đáp án đích thị.

1. Jane is making _____ cake for her birthday.

a. a          b. an          c. the

2. Jennifer tasted _____ birthday cake her mother had made.

a. a          b. an          c. the

3. The children have _____ new teacher called Mr. Green.

a. a          b. an          c. the

4. All pupils must obey _____ rules.

a. a          b. an          c. the

5. Dad turned on _____ radio to tướng listen to tướng _____ news.

a. a          b. an          c. the

6. Alex is in Boston studying for _____ MBA.

a. a          b. an          c. the

7. The teacher read _____ interesting article from the newspaper.

a. a          b. an          c. the

8. There was _____ huge crowd of people outside the church.

a. a          b. an          c. the

9. Julie talked for _____ hour about her school project.

a. a          b. an          c. the

10. _____ European expert was invited to tướng speak to tướng the committee.

a. a          b. an          c. the

Xem thêm: Bài tập dượt thể bị động

Bài 4: Điền mạo kể từ phù hợp hoặc nhằm trống trải.

1. Your soup is ví good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ science or ______ music?

3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Do you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work the quấn usually invites his staff to tướng ______ pub.

6. When mom was ill ______ lot of her friends came to tướng ______ hospital to tướng visit her.

7. Many people hate ______ violence, but they lượt thích to tướng watch it in ______ movies.

8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London?

9. ______ life would be difficult without ______ useful machines and gadgets we have

today.

10. I’m on ______ night duty this week.

11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents.

12. ______ World War II ended in 1945.

13. ______ fumes of cars and factories are ______ primary reasons for ______ air pollution.

14. He was ______ unsuccessful musician when he came to tướng this town.

15. Don’t stay in that khách sạn. ______ beds there are very uncomfortable.

16. The siêu xe sped away at ______ hundred km ______ hour.

17. John doesn’t usually go to tướng ______ church on ______ Sundays.

18. He was sent to tướng ______ prison for ______ murder.

19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general.

20. We usually go by ______ train, but today we’re taking  ______ bus.

Xem thêm: Bài tập dượt về Danh kể từ kiểm điểm được và Danh kể từ ko kiểm điểm được

Bài 5: Điền mạo kể từ phù hợp nhập địa điểm trống trải.

1. _____ Sword Lake is the most interesting place I want to tướng run rẩy.

2. I’ve been living in _____ London for six years.

3. _____ Danube runs through many European cities.

4. Wild horses live in _____ Gobi Desert.

5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish.

6. I love swimming in _____ Mediterranean.

7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere.

Xem thêm: Tải app MU88: Chìa khóa mở ra thế giới cá cược hấp dẫn

8. _____ Nile is a very beautiful river.

9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks.

10. Her husband comes from _____ California.

11. They studied the geology of _____ Sahara Desert.

12. They crossed _____ Black Sea by boat.

13. He has always wanted to tướng visit _____ Rome.

14. She lived in _____ Asia for several years.

15. _____ Tuscany has many beautiful cities.

16. I spent a year traveling around _____ Europe.

17. Her village is near _____ Lake Titicaca.

18. Would you lượt thích to tướng visit _____ South America?

19. They live near _____ Thames.

20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England.

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có).

1. I have never read the more interesting book than thở before.

2. Oanh had a hour to tướng vì thế her homework yesterday.

3. According to tướng a weather forecast, it is going to tướng rain this week.

4. Kim didn’t lot of money to tướng buy a new house for her parents.

5. They can’t clean polluted rivers overnight.

Đáp án

Bài 1:

 1. a
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2:

 1. an
 2. an
 3. a
 4. an
 5. a
 6. a
 7. a
 8. an
 9. a/an/a
 10. a

Bài 3:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. C
 6. B
 7. B
 8. A
 9. B
 10. A

Bài 4:

1. The

2. – / –

3. the

4. the /the

5. –

6. a / the

7. – / –

8. –

9. – / the

10. –

11. –

12. –

13. The / The / –

14. an

15. The

16. a

17. – / –

18. – / –

19. the / –

20. – / the

Bài 5:

1. –

2. –

3. The

4. the

5. the

6. the

7. –

8. The

9. –

10. –

11. the

12. the

13. –

14. –

15. –

16. –

17. –

18. –

19. the

20. –

Bài 6:

 1. the → a
 2. a → an (danh kể từ kiểm điểm được số không nhiều, một nguyên vẹn âm sở hữu h là âm câm)
 3. a → the (đã xác định)
 4. lot of → a lot of/lots of (thiếu mạo kể từ a)
 5. thiếu the (polluted rivers và được xác định)

Xem thêm:

Cách phân biệt Others, Other, Another đơn giản nhất chúng ta cần biết

Xem thêm: những câu nói hay trong cuộc sống

Cấu trúc A lot of – Phân biệt A lot of/Lots of/Plenty of, Large amount of, A great giảm giá khuyến mãi of, Much, Many

Cách sử dụng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

Hy vọng với nội dung bài viết về bài tập dượt mạo kể từ a/an/the sở hữu đáp án cụ thể trên trên đây tiếp tục giúp cho bạn ôn tập dượt lại về mạo kể từ. IELTS Vietop chúc chúng ta thành công xuất sắc bên trên tuyến phố đoạt được giờ đồng hồ Anh của tớ.