ankin có công thức tổng quát là

1, Khái niệm, đồng phân, danh pháp của ankin

Khái niệm: Ankin với công thức tổng quát mắng của sản phẩm đồng đẳng là: CnH2n-2 (n2). Ankin là hidrocacbon ko no, mạch hở và vô phân tử với link 3.

Đồng phân của ankin: Các hóa học kể từ C4 trở cút với đồng phân địa điểm link tía, kể từ C5 trở cút với đồng phân mạch C. Riêng C2H2 và C3Hkhông với đồng phân ankin.

Bạn đang xem: ankin có công thức tổng quát là

Danh pháp của ankin: 

  • Danh pháp thông thường của ankin được gọi như sau: thương hiệu gốc ankyl link với nguyên vẹn tử C của link tía + axetilen
  • Danh pháp thay cho thế của ankin được gọi như sau: số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + số chỉ địa điểm link tía + in

2, Các đặc thù của ankin

Tính hóa học vật lí của ankin: Ankin nhẹ nhàng rộng lớn nước và ko sôi nội địa. Có nhiệt độ chừng sôi, nhiệt độ nhiệt độ chảy, với lượng riêng biệt tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

Tính hóa chất của ankin: 

  • Các phản xạ nằm trong của ankin:

CnH2n-2 + 2H2  CnH2n + 2 (điều khiếu nại Ni, nhiệt độ độ)

CnH2n + 2Br2  CnH2nBr4

CnH2n-2+ 2HX  CnH2nX2

Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về kênh bóng đá trực tuyến Ca Khia TV

  • Phản ứng dime hóa và trime hóa

  • Phản ứng thế vì như thế ion kim loại

Chú ý: Người tao sử dụng phản xạ thế ion sắt kẽm kim loại nhằm nhận ra ank – 1 – in với những hidrocacbon và những ankin không giống. Bởi vì như thế chỉ mất những ank – 1 – in với phản xạ bên trên (tương tự động như axetilen).

  • Phản ứng lão hóa của ankin

Ankin làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím kiểu như anken. Ankin cháy vô bầu không khí, tạo nên tao khí cacbonic, nước và nhiệt độ.

3, Điều chế và phần mềm của ankin

Trong công nghiệp, người tao pha chế ankin kể từ metan:

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

Trong chống thực nghiệm, người tao pha chế axetilne bằng phương pháp cho CaC2 tính năng với nước. 

Anxetilen được sử dụng thực hiện đèn xì nhằm bàn, hạn chế sắt kẽm kim loại, là vật liệu cần thiết nhằm pha chế nhiều hóa học cơ học.