50 bài toán dành cho học sinh giỏi lớp 1

Dưới đó là những bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng lên dành riêng cho học viên tầm, học viên khá xuất sắc tự động giải.

Bài 1: Điền lốt +, –  phù hợp vô dù trống

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bạn đang xem: 50 bài toán dành cho học sinh giỏi lớp 1

Bài 2: Tìm một số ít hiểu được lấy số cơ cùng theo với 5 rồi trừ cút 8 được sản phẩm là 11?

Bài 3: Điền lốt >, < , = phù hợp vô dù trống

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 4: Nối quy tắc tính với  số quí hợp:

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 5: Số?

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 6: Điền số phù hợp vô dù rỗng sao mang lại với những số bám theo sản phẩm ngang, bám theo cột dọc, bám theo đàng chéo cánh của hình vuông vắn đem những sản phẩm đều như nhau

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 7:

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Hình vẽ bên trên đem …………………..tam giác

Đó là những tam giác:

Bài 8: Cho hình vẽ:

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Hình vẽ bên trên đem ……..điểm.

Các điểm cơ là:

có ………. đoạn trực tiếp. Đó là những đoạn thẳng

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao mang lại đem 3 điểm ở vô đàng tròn trĩnh và 4 điểm ở ngoài hình tam giác

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 10 *: Con gà mẹ của khách hàng An cứ hàng tuần đẻ được 7 trái ngược trứng. Hỏi gà này đã đẻ được từng nào trái ngược trứng vô 2 tuần?

Bài 11 *: Hè vừa vặn rồi, các bạn Bình về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 2 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần 3 ngày. Hỏi các bạn Bình đang được về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 12 *: An đem thấp hơn Bình 4 hòn bi , Bình đem thấp hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn đem bao nhiêu hòn bi, hiểu được An đem 5 hòn bi .

Bài 13 *: Số tuổi tác của An và Ba nằm trong lại ngay số tuổi tác của Lan và của Hương nằm trong lại. An nhiều tuổi  rộng lớn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi tác rộng lớn hoặc không nhiều tuổi tác rộng lớn Lan?

Bài 14 *: Anh đem 15 hòn bi đỏ tía và  10 hòn bi đen kịt . Anh mang lại em 5 hòn bi. Hỏi anh còn từng nào hòn bi

Bài 15 *: Điền số phù hợp vô vị trí … chấm

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 16 *: Lớp 2 A đem 15 học viên xuất sắc . Lớp 2 B đem thấp hơn lớp 2 A là 4 học viên xuất sắc. Lớp 2 C đem thấp hơn lớp 2 A là 3 học viên xuất sắc. Tính số học viên xuất sắc của 3 lớp cơ ?

Bài 17*: Nhà các bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. Có 36 con cái vịt, số ngan thấp hơn số vịt 6 con cái, số ngỗng thấp hơn số ngan 10 con cái . Hỏi nhà của bạn Nam đem toàn bộ từng nào con cái vịt, con cái ngan?

Bài 18*: Có 3 loại bi blue color, đỏ tía, vàng đựng vào bên trong túi. lõi rằng đem 10 viên bi  vàng và 5 viên bi xanh xao. Số bi xanh  nhiều hơn thế số bi đỏ tía là 4 viên. Hỏi vào bên trong túi đem toàn bộ từng nào viên bi?

Bài 19*: Điền dấu  <, >, =  vô dù trống

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 20*: Cho số đem 2 chữ số, nhưng mà chữ số hàng trăm thì to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 5. Tìm số cơ.

Bài 21: Nối những điểm sau đây và để được 5 đoạn  trực tiếp sao cho những đoạn trực tiếp ko hạn chế nhau.

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Các đoạn trực tiếp cơ là:

Bài 20: Em hãy nghĩ về một số trong những nào là cơ từ là một cho tới 7. Em nằm trong số cơ với 3, được từng nào đem trừ cút 1 rồi lại trừ tiếp số đang được nghĩ về. Kết trái ngược sau cùng vì chưng 2, đem trúng không?

Bài 21: Hùng chất vấn Dũng: “Em nhỏ bé của khách hàng bao nhiêu tuổi tác rồi? ” Dũng đáp “Nếu vứt chữ số là số nhỏ nhất mang trong mình 1 chữ số ở số nhỏ nhất đem 2 chữ số thì được tuổi tác em mình”. Hỏi em nhỏ bé của Dũng bao nhiêu tuổi?

Bài 22: Nam khoa trương với Mi  “Ba năm nữa thì bản thân đem số tuổi tác ngay số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số”. Hỏi các bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài 23: Hải thưa với Hà “Chị bản thân bảo: tuổi tác chị bản thân ngay số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số ”. Hà thưa “Còn chị bản thân thì lại bảo: chị không đủ 1 tuổi tác nữa thì ngay số nhỏ nhất đem nhị chữ số’’. Chị của Hà và chị của Hải ai nhiều tuổi tác hơn?

Bài 24: Với thân phụ chữ số 0,2,5 rất có thể viết lách được từng nào số đem 2 chữ số không giống nhau? Hãy viết lách những số đó

Bài 25: Trên cành cao đem 25 con cái chim đậu, cành bên dưới đem 11 con cái chim đậu. Có 4 con cái chim cất cánh kể từ cành bên trên xuống cành bên dưới đậu. Hỏi cành bên trên còn sót lại từng nào con cái chim đậu, cành bên dưới còn sót lại từng nào con cái chim đậu?

Bài 26: Hình vẽ bên:

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Có ……đoạn thẳng:

Xem thêm: Lợi ích xem tỷ số trực tuyến của website bongdalu tại Xôi Lạc TV

Có……tam giác:

Hãy kể thương hiệu những đoạn trực tiếp và những tam giác.

Bài 27: Vẽ 5 điểm vô cơ đem 3 điểm ở ngoài hình trụ và đem 4 điểm ở ngoài hình vuông

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 28: Với thân phụ chữ số 3,2,5 rất có thể viết lách được từng nào số đem 2 chữ số không giống nhau ? Hãy viết lách những số đó

Bài 29: Chú của khách hàng Tuấn chất vấn các bạn Tuấn “Năm ni con cháu học tập lớp bao nhiêu rồi ?”. Tuấn đáp “ Lấy số nhỏ nhất đem nhị chữ số trừ cút số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số té ra lớp con cháu đang được học”. Vậy Tuấn học tập lớp mấy?

Bài 30: Tìm toàn bộ những số đem 2 chữ số với 2 chữ số như thể nhau

Bài 31: Nối nhị quy tắc tính đem nằm trong sản phẩm với nhau

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 32: Mẹ cút chợ về khi 8 giờ sáng sủa , thân phụ đi làm việc về khi 11 giờ. Hỏi thân phụ với u ai trở về căn nhà sớm rộng lớn và sớm rộng lớn người cơ bao nhiêu giờ ?

Bài 33: Hùng tới trường khi 6 giờ sáng sủa, Dũng cút học  khi 7 giờ sáng sủa. Hỏi ai tới trường muộn hơn? Đi muộn rộng lớn các bạn cơ bao nhiêu giờ?

Bài 34: Vẽ 5 điểm sao mang lại đem 3 điểm ở vô hình trụ và đem 4 điểm ở ngoài hình tam giác

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 35: Vẽ 5 điểm ở vô hình trụ và ở ngoài tam giác

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 35: Cho những số 0, 10, trăng tròn, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy dò xét những cặp nhị số sao mang lại Khi nằm trong nhị số cơ thì đem sản phẩm vì chưng 70.

Bài 36: Cho những số 0, 10, trăng tròn, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy dò xét những cặp nhị số sao mang lại Khi lấy số rộng lớn trừ cút số nhỏ bé thì đem sản phẩm là 50.

Bài 37: Trong hình vẽ:

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Có ….. đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp cơ là:

Bài 38:

Bình chất vấn Minh: “Năm ni chị từng nào tuổi? ” Minh đáp:  “Tuổi bản thân nhiều hơn thế 5 tuổi tác tuy nhiên thấp hơn 7 tuổi tác. Mình thông thường chị bản thân 4 tuổi”. Hỏi chị của Minh trong năm này từng nào tuổi?

Bài 39: Tìm 5 số không giống nhau nhưng mà Khi nằm trong lại sở hữu sản phẩm vì chưng 10.

Bài 40: Một group học viên tiếp cận ngôi trường. Quý khách hàng mũi nhọn tiên phong cút trước 2 các bạn, các bạn cút thân thiện cút thân thiện 2 các bạn, các bạn cút sau cút sau 2 các bạn. Hỏi group cơ đem bao nhiêu bạn?

Bài 41: Tìm nhị số nhưng mà Khi nằm trong lại thì ngay số nhỏ nhất đem 2 chữ số. Nếu lấy số rộng lớn trừ cút số nhỏ bé thì sản phẩm cũng ngay số nhỏ nhất đem 2 chữ số.

Bài 42: Tìm nhị số nhưng mà nếu như đem nằm trong lại thì đem sản phẩm ngay số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số. Nếu lấy số rộng lớn trừ số nhỏ bé thì sản phẩm cũng ngay số lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số.

Bài 43: Vẽ 4 điểm ở vô hình tam giác vô cơ đem 2 điểm ở ngoài hình trụ.

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 44: Hãy vẽ 5 điểm vô cơ có  3 điểm ở ngoài hình trụ và 4 điểm ở vô hình vuông vắn.

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 45: Nếu u mang lại Dũng tăng 3 viên kẹo thì Dũng đem toàn bộ 10 viên kẹo. Hỏi Dũng đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Bài 46:  Lan mang lại Hồng 5 cuốn sách, Lan còn sót lại 12 cuốn sách. Hỏi Lan đem từng nào quyển sách

Bài 47: Toàn đem một số trong những bi xanh xao và đỏ tía . lõi rằng số bi của Toàn bé nhiều hơn 10. Số bi đỏ tía nhiều hơn thế số bi xanh xao là 7. Hãy tính coi Toàn đem từng nào bi xanh xao, từng nào bi đỏ?

Bài 48: Hình vẽ tại đây đem từng nào tam giác. Là những tam giác nào?

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Bài 49: Hình vẽ sau đây đem từng nào điểm, từng nào đoạn trực tiếp ?

50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng cao

Có……….đoạn thẳng

Là những đoạn thẳng………………………………………………..

Có……….tam giác

Là những tam giác………………………………………………..

Có……….hình vuông

Xem thêm:

Là những hình vuông……………………………………………………….

Bài 50: Điền vô bảng:

Số chẵn chục ngay lập tức trước
Số chẵn chục đang được biết 20 30 40 50 60 70 80 90
Số chẵn chục ngay lập tức sau

*Download tệp tin word 50 bài xích luyện Toán lớp 1 cơ bạn dạng và nâng lên.docx bằng phương pháp click vô nút Tải về sau đây.