26 tháng 3 là ngày gì

Cuối mon 3/1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tập trung Hội nghị toàn thể thứ tự thứ hai bên dưới sự ngôi nhà tọa của Tổng Bế Tắc thư Trần Phú.

Hội nghị tiếp tục đưa ra đưa ra quyết định “Cần kíp tổ chức triển khai đi ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và thông tư cho những tổ chức triển khai Đảng ở những địa hạt quan hoài cho tới việc kiến tạo tổ chức triển khai Đoàn thanh niên. Hội nghị tiếp cận những đưa ra quyết định tăng thêm ý nghĩa đặc biệt quan trọng giống như những cung cấp ủy Đảng kể từ Trung ương cho tới địa hạt nên cử tức thì những ủy viên của Đảng phụ trách cứ công tác làm việc Đoàn.

Bạn đang xem: 26 tháng 3 là ngày gì

Ngày 26/3 là ngày gì? - 1

Đoàn viên thanh niên Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức triển khai Chương trình Tháng 3 biên thuỳ năm 2023.

Trước sự trở nên tân tiến vững mạnh của Đoàn bên trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở VN xuất hiện nay nhiều tổ chức triển khai Đoàn hạ tầng với mức 1.500 đoàn viên và một trong những địa hạt đã tạo nên tổ chức triển khai Đoàn kể từ xã, thị xã cho tới hạ tầng. Sự trở nên tân tiến vững mạnh của Đoàn tiếp tục thỏa mãn nhu cầu đúng lúc những yên cầu cung cấp bách của trào lưu thanh niên VN.

Được Sở Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ được cho phép, theo gót ý kiến đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động nước Việt Nam, Đại hội toàn nước thứ tự loại 3 họp từ thời điểm ngày 22 - 25/3/1961 tiếp tục đưa ra quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày vô thời hạn cuối của Hội nghị Trung ương Đảng thứ tự thứ hai, dành riêng nhằm đàm luận và đưa ra quyết định những yếu tố rất rất cần thiết so với công tác làm việc thanh niên) thực hiện ngày xây dựng Đoàn.

Vì vậy, ngày 26/3 mỗi năm trở nên ngày kỷ niệm Đoàn Thanh niên nằm trong sản Sài Gòn.

Từ ngày 26/3/1931 đến giờ, nhằm phù phù hợp với đòi hỏi trọng trách của từng thời kỳ cách mệnh, Đoàn tiếp tục thay tên trải qua nhiều lần:

Xem thêm: Link vào qh88 để cá cược an toàn nhất 2023

- Từ năm 1931 cho tới năm 1936 lấy thương hiệu Đoàn TNCS nước Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

- Từ năm 1937 cho tới năm 1939 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Dân ngôi nhà Đông Dương

- Từ mon 11/1939 cho tới năm 1941 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

- Từ mon 5/1941 cho tới năm 1956 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên cứu vãn quốc Việt Nam

- Từ ngày 25/10/1956 cho tới năm 1970 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Xem thêm: Tải App Thabet

- Từ mon 2/1970 cho tới năm 11/1976 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Lao Động Hồ Chí Minh

- Từ mon 12 năm 1976 đến giờ lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên nằm trong sản Sài Gòn.

CHÂU THƯ