1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ sang trọng phút Online:

Nhập số cần thiết thay đổi [giờ]

Bạn đang xem: 1/5 giờ bằng bao nhiêu phút


giờ

=

Kết trái ngược [phút]


phút

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút là một nhập số những Việc quy thay đổi kể từ giờ sang trọng phút nhập công tác giải toán cấp độ tè học tập. Dường như còn nhiều những bài xích tập dượt tương tự động khác ví như 0,5 giờ bởi vì nhiêu phút,… Hãy nằm trong time-daily mò mẫm đáp số nhé!

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Ta có: 1 giờ với 60 phút

Như vậy 1/5 giờ = 1/5 x 60 = 12 (phút)

Đáp số: 1/5 giờ = 12 (phút)

1-5 giờ bởi vì từng nào phút

Tiếp tục với 0,5 giờ bởi vì từng nào phút

Tương tự động tao với 0,5 giờ= 0,5 x 60 = 30 phút

Khá đơn giản và giản dị chỉ với cùng 1 quy tắc tính là tất cả chúng ta vẫn mò mẫm rời khỏi được sản phẩm rồi cần ko nào là. Hãy rèn luyện tiếp với những Việc quy thay đổi giờ, phút, giây tại đây nhé:

Ví dụ 1: 5 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 200 phút
 2. 300 phút
 3. 350 phút
 4. 500 phút

Đáp án: 5 giờ = 300 phút (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1,6 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 72 phút
 2. 96 phút
 3. 100 phút
 4. 120 phút

Đáp số: 1,6 giờ  = 96 phút (Đáp án B)

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

Ví dụ 3: 1/6 phút bởi vì từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 6 giây
 3. 10 giây
 4. 20 giây

Đáp số: 1/6 phút = 10 giây (Đáp án C)

Ví dụ 4: 1/6 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 6 phút
 2. 10 phút
 3. 16 phút
 4. 20 phút

Đáp số: 1/6 giờ = 10 phút (Đáp án B)

Ví dụ 5: 1/5 phút bởi vì từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 5 giây
 3. 10 giây
 4. 12 giây

Đáp số: 1/5 phút = 12 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 2,5 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 120 phút
 3. 150 phút
 4. 250 phút

Đáp số: 2,5 giờ = 150 phút (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2/5 giờ bởi vì từng nào phút

 1. 24 phút
 2. 25 phút
 3. 30 phút
 4. 60 phút

Đáp số: 2/5 giờ = 24 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 6/5 giờ bởi vì từng nào giờ từng nào phút

 1. 56 phút
 2. 65 phút
 3. 70 phút
 4. 72 phút

Đáp số: 6/5 giờ = 72 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 300 phút bởi vì từng nào giờ

 1. 3 giờ
 2. 4 giờ
 3. 5 giờ
 4. 6 giờ

Đáp số: 300 phút = 5 giờ (Đáp án C)

Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

Nếu với những bài xích tập dượt về thời hạn giống như cơ hội quy thay đổi kể từ đơn vị chức năng này đối với đơn vị chức năng không giống. quý khách gọi hoàn toàn có thể nhằm lại tức thì những thắc mắc ở tức thì phần comment nhằm nằm trong time-daily nằm trong giải đáp!

Xem thêm:

 • 3/4 giờ bởi vì từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ rời khỏi phút thời gian nhanh nhất
 • 1,2 tiếng đồng hồ bởi vì từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút thời gian nhanh nhất
 • 1,4 giờ bởi vì từng nào phút, Cách thay đổi giờ rời khỏi phút