Thầy Trần Tuấn Anh

Thầy Trần Tuấn Anh

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Zecchino

Zecchi Learning Center được sáng lập bởi anh Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Zecchino. Chúng tôi chuyên sâu trong đào tạo các kỹ năng bán hàng B2B, bán hàng dự án, bán giải pháp, bán hàng kỹ...

Tiểu sử