Các khóa học dành cho bạn

教员-36144788 Xem thêm

Marketing online

đang cập nhật...
教员-36144788 Xem thêm

Quản trị website

Ngày khải giảng: 12/01/2016

...
教员-36144788 Xem thêm

Thiết kế web căn bản (HTML, CSS, JS)

Ngày khải giảng: 20/01/2016

 Đang cập nhật...
教员-36144788 Xem thêm

Tin học văn phòng căn bản

Ngày khải giảng: 10/01/2016

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English....

Thông tin cá nhân

Tin học căn bản dành cho giáo viên

Thiết kế web bằng Word Press

SEO Website

Marketing online

Quản trị website

Thiết kế web căn bản (HTML, CSS, JS)

Tin học văn phòng căn bản

Thầy Trần Tuấn Anh

Zecchi Learning Center được sáng lập bởi anh Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty Zecchino. Chúng tôi chuyên sâu trong đào tạo các kỹ năng bán hàng B2B, bán hàng dự án, bán giải pháp, bán hàng kỹ thuật.....

Thầy Trần Tuấn Anh Tổng giám đốc Công ty Zecchino

Nguyễn Tuyết Linh

Nguyễn Tuyết Linh

Zecchi có kế hoạch đào tạo phù hợp cho những người đi kinh doanh. Tôi rất thích cách dạy học ở đây.

Lê Phương

Lê Phương

Tôi đã được nâng cấp các kiến thức kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học tại đây.

Cám ơn Zecchi!

Bùi Hưng Phú

Bùi Hưng Phú

Tôi đã tự hơn hẳn khi giao tiếp với khách hàng sau khi học khóa học B2B